Een dag voor jezelf!

Het is voor ieder mens zinvol om eens dag met zichzelf aan de slag te gaan. Even stil te staan en te kijken waar je staat, welke kant je op gaat, welke keuzes goed voor je zijn.

Kun jij je geest tot rust brengen?

Kun jij je begeven in een staat van flow? Een staat waarin jij optimaal aanwezig bent en alles vlekkeloos stroomt in een mateloze en energie-gevende vorm?

Kun jij je gedachten beheersen?

Heb je contact met de diepere aanwezigheid in jezelf… een essentie… een deel van jou dat altijd oordeelloos aanwezig is een meekijkt in alles wat je doet? Kun jij die aanwezigheid beleven? Kun je er contact mee maken?

Kun jij je ‘ding doen’, je bestemming leven, zonder je er mee te bemoeien?

Kun jij in een neutrale staat van gevoeligheid zijn? Een staat waarin niets en tegelijkertijd alles aanwezig lijkt te zijn?

Kun jij in stilte zijn?

Kun jij zeggen: Ik ben wie ik ben! Ik ben…

OEFENING ZELFREFLECTIE
Schrijf eens op wat er in je gebeurt als je bovenstaande zinnen leest? Welke gevoelens krijg je? Gedachten? Welke overtuigingen komen naar boven? Wat gebeurt er in jezelf? Welke weerstanden ervaar je? Welke verlangens komen naar voren? Etc.

Coach Opleidingshutterstock_17996110

 MEDITATIE & VISUALISATIE OEFENINGEN
Eén van de manieren om tot innerlijke rust en stilte te komen is meditatie. Mediteren kan op diverse manieren, er bestaan verschillende vormen van meditatie binnen diverse tradities
Meditatie biedt op zowel fysiek, mentaal, emotioneel als spiritueel gebied voordelen. Hieronder noemen we er slechts enkele:
Fysiek:
Versterking van het zenuwstelsel, verlaging van de hartslag, betere doorbloeding, verbetering in het functioneren van de organen, verhoging van algemeen energieniveau en vitaliteit, beter kunnen ontspannen en toename van serotonine.
Emotioneel
Afname van angst en stressgevoelens; betere stressbestendigheid, toename algemeen welzijn en gevoelens van geluk, toename van eigenwaarde en zelfvertrouwen, beter contact met je ware gevoelens, innerlijke balans, innerlijke rust en toename van innerlijke draagkracht, emoties worden beheersbaarder, gevoel wordt ‘neutraler’.
Mentaal
Verhoogde zelfkennis, objectiever leren kijken (minder gekleurd), betere weerbaarheid,
Toename concentratievermogen, toename creatief denken, beter kunnen focussen, vermogen om complexe verbanden te kunnen zien neemt toe, betere samenwerking tussen linker en rechterhersenhelft, minder piekeren; heldere gedachten, minder gedachten identificatie,
Spiritueel
Een versterkt gevoel van verbondenheid met de natuur en de omgeving, een vermindering van een gevoel van af gescheidenheid, een gevoel van innerlijke vrijheid, sereniteit en kalmte, intensere ervaringen, zelfrealisatie, identificatie met je diepere essentie, bewuster leven, beter contact met je bestemming, ware zelf, capaciteiten, mogelijkheden, contact met je intuïtieve vermogens, gevoelens van compassie, dankbaarheid, en liefde voor alles wat is en persoonlijke ontwikkeling van binnenuit.

Genoeg redenen om eens een moment stil te staan of je te laten inspireren.
Bij NEM Academy zijn er verschillende manieren om eens met jezelf aan de slag te gaan.
Zo zijn er bijv. Zelfontwikkelingsdagen, Bezinningsweekenden.
Ook wordt er een jaarlijks terugkerend Event georganiseerd, het Natural Born Movers Event voor iedereen die het beste uit zichzelf en het leven wilt halen. Het Natural Born Movers Event is een dag vol unieke belevingen en ontmoetingen.
Een Event voor mensen die inspiratie zoeken, zichzelf willen ontwikkelen en open staan voor vernieuwende ideeën en krachtige inzichten!

[button url=”http://nemacademy.nl/” background=”#47afff” size=”8″ center=”yes”]Site NEM Academy[/button]