Opleiding tot Coach of Therapeut vinden?

Een Opleiding tot Coach of therapeut vinden. Hoe selecteer je de juiste opleiding? Er zijn veel opleidingen tot Coach en Therapeut in de markt voor Coach Opleidingen. Hoe onderscheid je een goede Opleiding Coach van een slechte? Hoe kom je erachter welke Opleiding geschikt is voor jou?

Coach Opleiding

Er zijn een aan aantal criteria die je kunnen helpen een goede Coach Opleiding te vinden:

1.    Op welk niveau wil je leren coachen?

Om dit te bepalen is het belangrijk dat je je voorafgaand aan de start van een opleiding bepaald wat je er uiteindelijk mee zou willen doen. Er zijn een aantal niveaus te onderscheiden waarop coaching kan plaatsvinden. Zo kun je coachen op:

Gedrag, dit betreft het coachen op specifieke waarneembare handelingen die een mens uitvoert.

Competenties, dit betreft het coachen op vaardigheden, capaciteiten en menselijke kwaliteiten

Perceptie, dit betreft het coachen op waarden, overtuigingen, normen en de unieke bril waarmee een mens naar de wereld kijkt.

Identiteit, dit betreft het coachen op belemmeringen in het zelfbeeld en de manier waarop een mens naar zichzelf kijkt.

Spiritualiteit & Zingeving, dit betreft het coachen op bezieling en inspiraties. Het omvat de diepste drijfveren van de mens. Gevoel en intuïtie zijn belangrijke aandachtspunten.

2.    In hoeverre is de opleiding erkend?

Er zijn diverse instanties die de erkenning van Coach Opleidingen regelen. Indien je voor een erkend instituut kiest kun je er in ieder geval op rekenen dat de kwaliteit van onderwijs getoetst wordt.

3.   Welk gevoel krijg je bij het gebouw, het leslokaal, het lesprogramma, brochures, de docenten etc.

Onderzoek of er een ‘klik’ is met de randvoorwaarden die het Opleidingsinstituut aanbiedt.

4.   In hoeverre sluit het lesprogramma aan bij jouw persoonlijke wensen en behoeften?

Praat met studenten en docenten over de inhoud van het programma. Onderzoek de manier waarop de lessen plaats vinden en hoe groot de groepen zijn.

5.   Hoeveel tijd gaat er gemiddeld in de studie zitten? en is dit haalbaar voor je?

Onderzoek hoeveel tijd er gemiddeld besteed dient te worden bij het volgen van de Coach Opleiding.

 Opleiding tot Coach of Therapeut vinden?