Opleiding Coach thema autonomie en verbondenheid

In de opleiding coach van NEM Academy Breda wordt aandacht besteed aan het thema autonomie en verbondenheid. Waar staan de begrippen ‘autonomie’ en ‘verbondenheid’ voor en waarom is het zo belangrijk deze in balans te brengen bij een cliënt?

Autonomie
Dit begrip staat voor ‘zelfstandigheid’, voor ‘zorg voor jezelf’. Ieder mens vormt een geheel, is zelfbepalend.

Autonomie  verwijst naar het vermogen  om je te onderscheiden en te functioneren als een gescheiden persoon.

Ieder mens streeft in zijn autonomie tevens naar een vorm van persoonlijke identiteit, naar een afgrenzing van zichzelf.

Elementen die deze behoefte naar autonomie nader bepalen zijn:

  • De behoefte aan zelfhandhaving, zelfverdediging en zelfexpansie.
  • De behoefte om eigen te zijn en onszelf te differentiëren, dit door ons ‘anders zijn’ te benadrukken.
  • De behoefte om situaties te beheersen, competent te zijn.
  • De behoefte aan onafhankelijkheid.

 

shutterstock_17183986

Verbondenheid
Dit begrip staat voor de ‘zorg voor anderen’. Ieder mens is onderdeel van een groter geheel. Verbondenheid verwijst naar participatie. Ieder mens streeft naar relaties met andere mensen en naar het gevoel ergens bij te horen.

Elementen die deze behoefte naar verbondenheid nader bepalen zijn:

  • De behoefte aan handhaving, verdediging en expansie van anderen, cultuur en natuur.
  • De behoefte om door anderen gezien en erkend te worden
  • De behoefte om coöperatief te zijn
  • De behoefte aan afhankelijkheid
  • De behoefte van betekenis te zijn voor anderen
  • De behoefte nodig te zijn in andermans leven

Opleiding Coach thema autonomie en verbondenheid

Autonomie versus Verbondenheid
Als mens dien je in jouw ontwikkeling beide behoeften succesvol na te streven. Jouw verbondenheid met anderen is een voorwaarde voor je individueel bestaan en vormt de basis van jouw groei, aangezien iedereen alleen in relatie met en tot anderen zichzelf als mens kan ervaren. De moeilijkheid en de opgave van ieder mens is je eigen identiteit te handhaven binnen de emotionele eenheid van het je verbinden met anderen. En dat valt nog niet mee.

Waar krijg je als coach en/of therapeut vaak mee te maken? Met de 2 uitersten van verbondenheid versus autonomie, namelijk versmelting of isolement. Dit leidt tot een universeel conflict…

Universeel Conflict
Dit universeel conflict bestaat aan de ene kant uit de behoefte die je als mens hebt om volledig in iemand anders op te gaan (versmelting: uiterste vorm van verbondenheid), maar dat aan de andere kant zo’n verbinding of fusie niet mogelijk is.

Fundamentele eenzaamheid (isolement: uiterste vorm van autonomie) is de prijs die je betaalt voor het opgeven van deze íllusie van de fusie’.

 “Autonomie zonder verbondenheid en verbondenheid zonder autonomie is als een wereld waarin je lacht, maar niet je volle lach, is als een wereld waarin je huilt, maar niet met al je tranen.”

Zelluf

Als coach en/of therapeut probeer je de cliënt in balans te brengen en dat betekent nogal wat, want in het dagelijks leven verhouden autonomie en verbondenheid zich in een constant wisselend evenwicht: de vervulling die het gevolg is van een ontmoeting waarin we ons verbonden voelen roept namelijk automatisch de behoefte aan apart-zijn en omgekeerd.

Je leert de cliënt om weer contact te maken met zijn behoeften van dat moment, naar de kern te gaan en te leven in het NU!

 

Bij de NEM Academy in Breda leer je als coach en therapeut te werken met ‘wu wei’:

‘doen door niets te doen’ of ‘werken met dat wat er is’.

Dit is de hoogste en moeilijkste vorm van coaching en therapie (Moven),

waarmee kerntransformaties in gang worden gezet.

Durf jij mensen terug te brengen naar de kern?

Durf jij transformatieprocessen in gang te zetten?

Ben jij een ‘Mover”?

[button url=”http://nemacademy.nl/” background=”#47afff” size=”8″ center=”yes”]Site NEM Academy[/button]