NLP als techniek voor een coach of therapeut

NLP als techniek voor een coach of therapeut is een nuttige aanvulling op andere methodieken. NLP, oftewel Neuro-Linguistisch Programmeren, geeft inzicht in de structuren en de onbewuste processen die ten grondslag liggen aan onze communicatie. Wat betekent NLP als techniek voor een coach of therapeut

Het is een verzameling denkmodellen en technieken om binnen het kader van contact & communicatie, systematische interventies te verrichten, met als doel de subjectieve gevoelens & gedragingen van jezelf of anderen te wijzigen. Het uitgangspunt van NLP is de stelling dat niet de wereld, maar de interpretaties van de wereld de basis zijn van de ervaringen van een persoon. Iemands ervaring is met andere woorden een subjectieve schepping. Door onze onbewuste gedachteconstructies, onze sociale denkpatronen, te veranderen, kunnen we denken en doen veranderen.

shutterstock_2623434

NLP is een van oorsprong psychologische techniek die tot doel heeft de communicatie te verbeteren. De techniek is ontwikkeld door de Amerikaanse therapeuten Richard Bandler en John Grinder. Zij hebben geprobeerd de communicatietechnieken van een aantal succesvolle hulpverleners, zoals Virginia Satir, George Bateson, Fritz Perls en Milton Erickson, te analyseren en te systematiseren.

NLP is een vrij jonge, empirische wetenschap. Een wetenschap die zich bezighoudt met kwesties die proefondervindelijk zijn vastgesteld. NLP bestudeert het gedrag van mensen die succesvol zijn in willekeurig welke context.

 NLP is dus feitelijk de speurtocht naar het recept voor succes!

Bij de ontwikkeling van NLP werd geput uit vele wetenschappelijke, aanverwante disciplines. Belangrijk element is de taalkunde, de linguïstiek, want communicatie en de verschillende disciplines van de taalkunde hebben een nauwe relatie met elkaar. Ook de neuro-wetenschappen en de cybernetica (proces-stuurkunde bij communicatie) maken zijn belangrijke elementen.

NLP als techniek voor een coach of therapeut

NLP haalt het beste uit verschillende wetenschappen en bundelt het in een verzameling van bruikbare denkmodellen en technieken. Met de toepassing van deze inzichten kunnen emotionele en sociale problemen van allerlei aard behandeld worden; moeilijkheden in intieme relaties of gezinsverbanden, machtsconflicten, angsten, overmatig perfectionisme, fobieën, beheersingsdrang, trauma’s, zelfbeperking etc.

Bij NLP gaat men ervan uit dat een effectieve communicatie pas mogelijk is wanneer de therapeut ‘rapport maakt’ met zijn cliënt, dat wil zeggen dat hij zich aansluit bij de manier waarop de cliënt tegen de wereld aankijkt.

In de opleidingen van NEM Academy Breda wordt in de module moversvaardigheden aandacht besteed aan NLP als techniek voor een coach of therapeut.

[button url=”http://nemacademy.nl/” background=”#47afff” size=”8″ center=”yes”]Site NEM Academy[/button]