Disbalans in een gezinssysteem

Er kunnen diverse vormen van hiërarchische, communicatieve of affectieve disbalans in een gezinssysteem ontstaan. Het is als Coach en/of Therapeut belangrijk om deze rollen, functies en taken te onderkennen. Op het moment dat een kind zich bijvoorbeeld na een scheiding bemoeit met de opvoeding van jongere kinderen of bijvoorbeeld een partnerrol vervult (incest) dan is er sprake van ziekelijkheid in een systeem die nare gevolgen kan hebben voor kinderen.

shutterstock_3075269

Hieronder worden de belangrijkste begrippen beschreven.

Pathologische Parentificatie:
Als een kind een volwassen zorg rol of taak binnen het gezin op zich gaat nemen die eigenlijk niet toebehoort aan een kind. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het wegvallen van één van de ouders waardoor het kind één van die rollen gaat vervullen. Een vader praat bijvoorbeeld over belangrijke beslissingen met zijn dochter die hij normaal gesproken met zijn partner zou bespreken.

Coalitie vorming
We spreken van een coalitie als twee leden van verschillende subsystemen samen in gaan tegen de ander om persoonlijke doelen te bereiken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een moeder die tracht het kind voor zich te winnen tegen vader.

Kluwen gezin
Er is sprake aan een overmaat aan wederzijdse betrokkenheid tussen gezinsleden.
Kenmerkend voor een kluwengezin zijn de volgende tendensen:

  • Wij doen alles samen.
  • Wij hebben een zeer hechte band
  • Wij zijn altijd bij elkaar.

Voor kinderen is het heel goed als zij zich kunnen ontwikkelen tot volwassen individuen die uiteindelijk in staat zijn zelfstandig keuzes te maken. Ook het kunnen dragen van verantwoordelijkheid speelt hierbij een rol. In het ergste geval kan een symbiose relatie met een van de ouders ontstaan. Het kind is allang volwassen maar is in vele opzichten, met name vanuit emotioneel perspectief nog afhankelijk van (één van) zijn ouders.

Los Zand gezin
Er is nauwelijks sprake van wederzijdse interesse tussen gezinsleden. Kenmerkend voor een los zand gezin:

  • Iedereen binnen het gezin gaat zijn eigen weg.
  • Iedereen is zijn eigen baas.
  • Iedereen komt wel een keer thuis.

Zelfstandigheid is erg belangrijk en er wordt geen verantwoording aan elkaar afgelegd. In een los zand gezin is er nauwelijks sprake van verbinding, men houdt weinig rekening met elkaar en er zijn geen duidelijke afspraken.

 

TIJD VOOR VERANDERING!
NEM Academy leidt mensen op om diepgaande veranderingsprocessen bij o.a. gezinnen te begeleiden

Open Dag NEM Academy Breda

Klik hier om een kijkje te nemen