De coach als mens

De coach als mens of professional is daar een verschil tussen? Het komt in de praktijk voor dat coaches een rol spelen of zichzelf verschuilen achter technieken. Als coach heb je, naast psychologische kennis en coach vaardigheden echter nog een ander belangrijk instrument tot je beschikking, namelijk jezelf ofwel de coach als mens!

Echtheid in de verbinding

Het succes van een coachtraject wordt naast toe te passen methodieken en interventies ook mede bepaald door wie de coach is als persoon. Coaching is immers zeer persoonlijk en de vertrouwensbasis tussen coach en coachee is van essentieel belang. Die verbinding tussen beiden is bij voorkeur gebaseerd op echtheid. Dit betekent dat de coach geen rol speelt maar bovenal ook gewoon mens is en dat mens zijn durft te laten zien! Een coach bewaakt de balans tussen het persoonlijke en taakgerichte aspect in een coach traject. Het taakgerichte aspect is specifiek gericht op de doelen van de coaching. Het persoonlijke aspect gaat veel meer over de verbinding tussen coach en coachee.

De coach als mens handelt vanuit zijn persoonlijk leiderschap ofwel vanuit zijn authenticiteit. Dit betekent de de coach over een hoge mate van bewustzijn moet beschikken. Hij kan zijn belevingen benoemen en zijn ervaring van het moment in een sessie inzetten als middel om de klant bewust te maken van wat er gebeurt in bijvoorbeeld de interactie. De coach analyseert bijvoorbeeld de verschillen in hetgeen de coachee zegt, doet en uitstraalt in een sessie. Hij maakt zijn gedachten en gevoelens ter plekke bespreekbaar en laat zichzelf en zijn beleving van het moment zien. Hierdoor kan de verbinding zich tussen coach en coachee verdiepen en wordt het leerproces van de coachee versterkt.

De grondhouding van de coach

De coach draagt de verantwoordelijkheid voor het verdiepen van de werkrelatie in een coach traject. Dit betekent ook dat de coach in staat is de coachee vanuit persoonlijke echtheid te confronteren. Deze grondhouding van de coach creƫert ook dat er een relatie tussen coach en coachee ontstaat die gebaseerd is op gelijkwaardigheid.

Het professioneel werken met mensen vraagt dus ook vooral iets van de coach zelf. Een coach is nooit klaar in zijn vak en nooit klaar met zijn persoonlijke ontwikkeling!

Onderzoek op welke manier er in een coach opleiding aandacht wordt besteed aan je persoonlijke ontwikkeling. De coach als mens.