Coachen van groepen

Coachen van groepen is een vak apart!

Als coach is het van belang dat je niet alleen kunt werken met individuen, maar tevens aandacht hebt voor het coachen van groepen. Bij NEM Academy in Breda leer je als coach werken met groepen en met de algemene basisprincipes van groepsdynamica.

 

 • Aandachtspunt 1: Te individu gericht blijven werken in een groep. Bij het coachen van groepen ondersteun je het leerproces van de groep als totale eenheid. De groep is het systeem niveau waarmee een coach werkt en niet het individuele niveau. Processen die zich voordoen op het individuele niveau zijn in een groep nooit uit te schakelen. Het is echter de taak van de coach deze individuele processen die zich voortdoen ‘omhoog’ te tillen naar het groepsniveau zodat de totale groep er iets mee kan. Het geheel is dan meer dan de som der delen.
 •  

 • Aandachtspunt 2: De verantwoordelijkheid te veel naar zichzelf blijven toetrekken i.p.v. te delen met de groep. Bij het coachen van groepen is het in essentie een missie om jezelf overbodig te maken. De groep moet uiteindelijk op eigen kracht gezamenlijk vorm kunnen geven aan het bereiken van haar doel en taken. Door als coach te sturend of te controlerend bezig te zijn ontneem je de groep haar weerbaarheid en zelfsturend en oplossend vermogen.
 •  

   Coachen van groepen

  COACHEN VAN GROEPEN IS EEN VAK APART!

   

 • Aandachtspunt 3: Overslaan van stappen in de groepsontwikkeling.  Bij het coachen van beginnende groepen zal de nadruk in 1ste instantie vooral moeten liggen op het creëren van een structuur die de groepsleden duidelijkheid en zekerheid biedt. De 2de fase van een groep is gericht op het creëren van samenwerking en de onderlinge relaties in de groep. De 3de fase in groepsontwikkeling kenmerkt zich door het creëren van vertrouwen en openheid. Een coach kan soms te snel en te diep willen en de ontwikkeling van de groep hiermee forceren. Praktisch beschouwd zullen de verschillende interventies die bij een fase horen regelmatig door elkaar lopen. Waar het in essentie om gaat is dat een coach de groep accepteert zoals hij is. Een coach moet in de gaten hebben in welk stadium de groep zich bevindt.
 •  

 • Aandachtspunt 4: Overslaan van stappen tijdens de besluitvorming. Een groep kan te maken krijgen met besluitvorming. De manier waarop deze besluiten tot stand komen vergt de nodige aandacht van de coach. Bij het nemen van beslissingen over bepaalde zaken komen de onderlinge betrekkingen vaak duidelijk naar voren. Een groep die stappen overslaat in de besluitvorming riskeert het risico dat er wel een besluit is genomen, maar dat de motivatie voor bijv. de uitvoering van het besluit, intrinsiek bij bepaalde groepsleden ontbreekt. Als coach is het van belang ervoor te zorgen dat alle fasen van de besluitvorming worden doorlopen.
 •  
  Er zijn nog meerdere aandachtspunten die uitgebreid onder de aandacht worden gebracht bij de NEM Academy in Breda, Opleiding tot Transformatie Coach. Interesse? Meld je aan voor een Open Dag!

  [button url=”http://nemacademy.nl/formulier-aanmelden-open-dag” background=”#47afff” size=”8″ center=”yes”]Aanmelden Open Dag[/button]