Coach Opleiding Competenties

Een coach werkt met mensen en dat vraagt vooral iets van de coach zelf. In een coach opleiding is het van belang dat naast aandacht voor beroepsmatige competenties ook aandacht wordt besteed aan de persoonlijke ontwikkeling van de coach als mens. In onze termen, essentie. Wat maakt iemand tot een goede coach? Wat maakt een begeleidingstraject succesvol? En wat zijn dan de succesfactoren?

De algemene tendens in opleidingsland heerst dat vaardigheden en competenties kunnen worden aangeleerd. Als we het ‘trucje’ maar op een effectieve manier in de praktijk brengen dan beschikken we over een vaardigheid. Het aanleren en oefenen met een vaardigheid vergt echter ook vooral om een diepere integratie met de persoonlijkheid. Hoe je handelt moet vooral bij je passen en echt zijn.

Kan een goede coach worden gemaakt? Kun je dat leren? Hoe weet je of je geboren bent om coach te worden? Is het volgen van een opleiding een garantie dat je een goede coach wordt? Wat is de motivatie van mensen om een opleiding tot coach te volgen? Komt die voort uit een egobehoefte? Of komt die voort uit een bestemming? Zou het kunnen dat je als coach wordt geboren. Die ziele blauwdruk al bij je draagt en dat een opleiding, wat je eigenlijk diep van binnen al weet, weer naar boven haalt? Waarom bouwt de ene coach met een natuurlijk gemak een praktijk op en waarom lukt dat een ander niet?

Wat is jouw weg? Wat is jouw bestemming?

Waar ben je als mens voor geboren? Welke vaardigheden krijg je bij de blauwdruk van je geboorte mee? En als bepaalde eigenschappen of vaardigheden niet aanwezig zijn in die blauwdruk zijn ze dan wel te leren? Kan een zonnebloem een viooltje worden? Of moet een zonnebloem gewoon zonnebloem zijn?

Voel nu eens even op dit moment…waar ben jij voor geboren? Wat is jouw bestemming? Wat zegt de stem van jouw hart? Wezenlijk is dat de enige graadmeter die je hebt als mens. Voelt de gedachte aan het zijn van een coach goed, of voelt het niet goed…?

Een coach ondersteunt een ander een stukje op zijn weg. Is dat jouw weg?

Een coach beschikt over een hoeveelheid aan vaardigheden en competenties. Hieronder volgt een opsomming van enkele coach opleiding competenties. Loop ze eens door en voel eens of dat bij je past, hoort het bij jou om je daarin verder te ontwikkelen? Zit het in je…

• Empathie en inlevingsvermogen

• Vertrouwen op je intuïtie

• Humor

• Creativiteit

• Durven confronteren

• Afstemmen op cliënt/zorg voor cliënt (verbondenheid)

• Afstemmen op zichzelf/zorg voor zichzelf (verbondenheid/eigenheid)

• Persoonlijk leidinggeven

• Projectie, overdracht en tegenoverdracht herkennen

• Passie

• Integriteit

• Open houding

• Directheid

• Hanteren van de ‘volledige boodschap’

• Beschikken over voldoende theoretische kennis en deze toe kunnen passen

• Onderwerp, werkpunt en actiepunt kunnen onderscheiden en ermee werken

• Zelfbewustzijn

• Erkennen van persoonlijke grenzen

• Opbouwen eigen visie

Deze lijst is zeker niet compleet, maar de belangrijkste punten zijn wel terug te vinden. Een coach helpt een ander mens een stukje op zijn weg. Het is belangrijk dat je de cliënt los kunt laten als de tijd rijp is en accepteert hoe deze zijn weg wil vervolgen. Als het om mensen gaat valt er niets te bereiken…niets te sturen.

In de opleiding tot Transformatie Coach en Therapeut van NEM Academy Breda wordt veel aandacht besteed aan de persoonlijke ontwikkeling van studenten.

[button url=”http://nemacademy.nl/” background=”#47afff” size=”8″ center=”yes”]Site NEM Academy[/button]